Doelstellingen

De oprichting van de dorpsraad vloeit voort uit het WITBOEK van Sint Niklaas, waarin de wens werd geuit om in elke deelgemeente een dorpsraad op te richten.

Het initiatief is dan gegroeid uit de deelculturele raad van Nieuwkerken, waar een werkgroep opgericht werd om deze vergadering voor te bereiden.

Volgende doelstellingen werden vastgelegd:

  • Het is een open vergadering waar iedere Nieuwkerkenaar kan deelnemen en spreekrecht heeft.
  • Niet partij-politiek gebonden.
  • De kalender wordt bepaald door de aanwezigen.
  • Er kunnen verschillende werkgroepen opgericht worden rond bepaalde thema‚Äôs.
  • De dorpsraad bepaalt zelf hoe men wil werken. Een kerngroep stelt de agenda op. Elke vergadering wordt afwisselend geleid door een ander lid van de kerngroep.
  • De vergadering heeft plaats elke eerste woensdag van de maand (niet in januari, juli en augustus), in de bovenzaal van ‘Centrum Ten Bos’  op Ten Bos en begint om 20.00 uur.
  • Adviezen en vragen worden doorgestuurd naar het Schepencollege