Memorandum 2024

Memorandum 2024

De voorbije Dorpsraden hebben we uitgebreid gedebatteerd over het memorandum dat we willen overmaken aan de kandidaten voor het volgende stadsbestuur. Via deze link vinden
jullie de samenvatting hiervan zoals wij het aan het stadsbestuur bezorgd hebben.