Dorpsraad 20 maart 2024

Dorpsraad 20 maart 2024

De heraanleg van Ten Bos is uitgesteld maar er is toch budget gereserveerd voor een belangrijke aanpassing. Begin volgend jaar wordt het kruispunt Ten Bos opnieuw ingericht met vooral veel aandacht voor de zwakke weggebruikers. Schepen Carl Hanssens en mobiliteitsambtenaar Jurgen Goeminne komen de eerste (nog niet definitieve) plannen voorstellen.

Allen welkom om 20.00 in de bovenzaal van Centrum Ten Bos.