Dorpsraad 29 maart 2023 in Populierenhof

Dorpsraad 29 maart 2023 in Populierenhof

Reeds lang hebben we plannen om een Dorpsraad in het nieuwe Populierenhof te houden, maar
Corona dacht er anders over. Deze Dorpsraad laat ons nu wel kennismaken met dit nieuwe
woonzorgcentrum op Nieuwkers grondgebied.

We geven ook aandacht aan een update van werken die in ons dorp gebeurd zijn of gepland worden.

We voorzien een nabeschouwing van onze succesvolle receptie van 8 februari.

Ook een verslag van de verschillende raden en de variapunten ontbreken niet op de agenda.

Iedereen hartelijk welkom.