Heraanleg Ten Bos – update

Heraanleg Ten Bos – update

De bevraging werd afgesloten en werd door 705 Nieuwkerkenaren ingevuld. Dit is alleszins een succes. Het stadsbestuur vindt het echter geen goed idee om de resultaten hiervan via een online publieksmoment voor te stellen. De voorkeur ging naar een fysiek publieksmoment, maar vermits dit niet conform de huidige corona maatregelen te organiseren is wordt er uitgekeken naar een andere manier om de resultaten al breed kenbaar te maken in afwachting dat een fysiek publieksmoment hopelijk snel kan volgen. Later meer hierover.