Corona update

De Corona pandemie heeft al onze sociale activiteiten danig verstoord. Ook de Dorpsraad ontkomt hier niet aan.

De kern heeft het initiatief genomen om digitaal de contacten voort te zetten. Binnenkort zullen we u op de hoogte brengen van de initiatieven die hieruit voortvloeien.

En ondertussen: Respecteer de regels, Blijf gezond, Hou vol.